Ouderbetrokkenheid

Ouders zijn de belangrijkste partner om mee samen te werken. Samen met ouders willen wij het beste bereiken voor onze leerlingen. Wij besteden dan ook veel aandacht aan het contact en dus de relatie die wij als school hebben met ouders. Dit is terug te zien in de gesprekken die wij met hen voeren en de manieren waarop wij hen bij het leerproces van onze leerlingen betrekken.

Overdrachtsgesprek

Als een kind van de voorschool ‘De Vliegende Beestenboel’ bij ons op de Ariënsschool komt, dan vindt er een overdrachtsgesprek plaats tussen de voorschoolleidster, de nieuwe juf en de ouders.

Startgesprek

Aan het begin van ieder nieuw schooljaar vindt er een startgesprek met ouders en leerkrachten plaats om ons onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften van uw kind.

Koffieochtenden

Ieder schooljaar organiseren wij vijf koffieochtenden waarin wij met ouders belangrijke schoolse zaken bespreken. Naast het drinken van een kop koffie en ontmoeten komen er onderwerpen als mediawijsheid, opvoeding en wijknieuws, aan bod. Op de kalender staat de planning van deze koffieochtenden aangegeven.

Kleuter inloop

In onze kleutergroepen wordt twee maal per week een inloopmoment voor ouders georganiseerd. Zo kunnen ouders samen met hun kind een werkje doen.

De 10 minuten gesprekken

Drie maal per jaar (in november, maart en juni) organiseren we gesprekken tussen ouders en de leerkracht. In het gesprek wordt o.a. het rapport van het kind besproken. Buiten deze geplande gesprekken om is er natuurlijk altijd de mogelijkheid om op andere momenten de voortgang van het kind met de leerkracht te bespreken.

Tevredenheidspeiling

Om de twee jaar houden we een tevredenheidsenquête onder de ouders (en leerlingen en personeel). Dit geeft een beeld van wat wij goed doen en wat er nog beter kan.