Schooltijden en vakantierooster

Schooltijden

Wij werken met een continurooster en onze schooltijden van maandag t/m vrijdag zijn van 8.30 uur – 14.15 uur. Dit geldt voor de groepen 1 t/m 8. Vanaf 8.20 uur gaan de deuren open en kunt u met uw kind de klas in. De groepsleerkracht is dan aanwezig. Om 8.30 uur starten de lessen.

Vakantierooster

Herfstvakantie: maandag 16 oktober t/m vrijdag 20 oktober 2023
Kerstvakantie: maandag 25 december 2023 t/m vrijdag 5 januari 2024
Voorjaarvakantie: vrijdag 16 februari t/m vrijdag 23 februari 2024
Goede vrijdag: vrijdag 29 maart 2024
2e Paasdag: maandag 1 april 2024
Meivakantie maandag 29 april t/m vrijdag 10 mei 2024
Tweede Pinksterdag: maandag 20 mei 2024
Zomervakantie: maandag 15  juli t/m vrijdag 25 augustus 2024

Studiedagen/ kindvrije (mid)dagen voor het team.

(Alle kinderen zijn dan de hele (mid)dag vrij)

Studiemiddag: maandag 25 september 2023
Studiedag: maandag 23 oktober 2023
Studiedag: vrijdag 12 januari 2024
Studidag: maandag 26 maart 2024
Studiedag: dinsdag 9 april 2024
Studiedag: donderdag 30 mei 2024
Studiedag: vrijdag 31 mei 2024
Studiedag: donderdag 20 juni 2024
Kindvrije dag: vrijdag 12 juli (start zomervakantie)

Kamp en schoolreis

Schoolreis groep 1 t/m 8: dinsdag 25  juni 2024
Kamp groep 8: woensdag 15 t/m vrijdag 17 mei 2024