Ariënsschool

Kanjers in leren!

Maak een Keuze
en vind wat je zoekt

Op de Ariënsschool bieden we een positieve, warme en veilige omgeving voor onze leerlingen. We zijn een verantwoordelijke school, die staat voor het leerproces van ieder kind. We hechten aan rust, structuur en persoonlijke aandacht.

Maarten
Schooldirecteur

Uniek leren 
op de Ariënsschool

Uitmuntend onderwijs met goede resultaten.

We bereiken onze goede resultaten op de volgende manier.

- We hebben hoge verwachtingen van onze kinderen en dragen deze uit.
- We geven les in kleine groepen en kunnen zo veel aandacht geven aan de individuele behoefte van onze kinderen.
- De basis wordt sterk neergezet. In de eerste leerjaren zetten we vooral in op een goede basis voor rekenen en taal.
- Vanaf groep 4 wordt er met behulp van ons adaptieve software programma op eigen niveau onderwijs geboden. We hebben de groei van de kinderen hierdoor constant goed in beeld.
- We hebben een samenwerking met onderzoekers van de Universiteit Utrecht die samen met ons team onderzoek doet naar ons onderwijs om constant te blijven ontwikkelen naar het beste onderwijs dat we kunnen bieden.

Brede ontwikkeling.

We geven de brede ontwikkeling van onze kinderen op de volgende manier vorm.

-Groep 5 t/m 8 werkt met een vakoverstijgend curriculum. Kinderen werken in projecten aan wereldoriëntatie. Hierdoor krijgen ze een brede kennis van de wereld om hen heen. In deze methode wordt gewerkt met complexe en rijke teksten.
- Onze kinderen hebben al heel veel kennis in huis, van culturen over de hele wereld. Kennis waar ook wij van kunnen leren! Die kennis krijgt een plekje in ons aanbod, we leren van elkaar.
- Engels wordt steeds belangrijker en gaan wij vanaf volgend jaar vanaf de kleuters aanbieden.

De school als gemeenschap.

We zien de school als een gemeenschap waar kinderen, ouders. Leerkrachten en schoolleiding zorgen voor een prettige, veilige sfeer. Dit doen we op de volgende manier.

-We hebben een methode waarmee we kinderen ondersteunen in hun persoonsvorming en socialisatie.
-We hebben nauw contact met onze ouders. Zij zijn onze belangrijkste partners.
-Iedereen is welkom op onze school. Dit gevoel willen we uitstralen. Vanaf het moment dat kinderen en ouders het schoolterrein betreden moeten ze het gevoel hebben dat ze welkom zijn en gewaardeerd worden.
-Ouders betrekken we onder andere door regelmatig gezamenlijke momenten te organiseren. Ook hebben we een betrokken MR en OR.

Actueel
blijf op de hoogte!