Partners

We streven er binnen de school naar ons partnerschap met ouders intensief vorm te geven. We willen het partnerschap vormgeven vanuit samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid. De school laat in woord en gedrag zien dat ouders erkend en beschouwd worden als partner in onderwijs en opvoeding en houdt hierbij rekening met diversiteit in achtergronden. We streven naar samenwerking op zo’n manier dat de thuissituatie en de schoolsituatie elkaar versterken en waarbij ouders zich gedeeld verantwoordelijk voelen voor de ontwikkeling en educatie van hun kind. Een partner waarmee wij gericht samenwerken is Spelenderwijs middels de Voorschool. Op de voorschool worden kinderen spelenderwijs voorbereid op goed onderwijs op de Ariensschool. De nadruk ligt op de mondelinge taalvaardigheid en woordenschat. Als de kinderen op de Voorschool zijn geweest zal de stap naar groep 1 van de basisschool veel minder groot zijn. De samenwerking met de VVE moet leiden tot een doorgaande leerlijn van voorschool naar school. Gericht partnerschap betekent dat onze partners onze school, ons onderwijs, versterken.

Brede school Hoograven 

Onze school maakt deel uit van de Brede School Hoograven. Een Brede school is de samenwerking van scholen en andere partijen, zoals kinderopvangorganisaties. De Brede School Hoograven bestaan uit vijf basisscholen, verspreid over drie locaties. Het zijn de Ariënsschool, de Blauwe Aventurijn, de Da Costaschool, De Hoge Raven en de Sint Jan de Doperschool. Daarnaast bestaat de Brede School Hoograven uit peuterspeelzaalorganisatie Spelenderwijs, kinderopvangorganisaties Ludens en KMN Kind & Co en sociaal makelorganisatie Vooruit.

Wat doet de Brede School?

De Brede School biedt een veilige, uitdagende omgeving met kwalitatief hoogwaardig onderwijs, kind & gezin gerelateerde voorzieningen en activiteiten om leerlingen meer kansen te bieden om hun talenten te ontwikkelen en goed op te groeien.

Dit doen we onder andere door een breed aanbod van cursussen op het gebied van sport en cultuur en verschillende activiteiten.

Ook is er een Brede School Academie waar talentvolle kinderen met een taalachterstand kunnen werken aan hun taalvaardigheid. Zo maken ze meer kans om naar havo of vwo te gaan.

De Brede School als spil in de wijk

Een school heeft een directe relatie met de buurt. De meeste kinderen die een school bezoeken zijn afkomstig uit de wijk. Een Brede School biedt niet alleen kinderen, maar ook ouders de gelegenheid elkaar te ontmoeten en samen activiteiten te ontplooien. Veel scholen hebben ouderlokalen, die benut worden voor allerlei activiteiten rond opvoeden en opgroeien.

Lees meer over de Brede school op http://www.bredeschoolutrecht.nl/hoograven

Volg de Brede School op Twitter: https://twitter.com/bshoograven]

HU

Onze school is verbonden aan de HU als partner in opleiden en ontwikkelen. Wij willen een bijdrage leveren aan het opleiden van kwalitatief goede leerkrachten. Wij bieden stageplaatsen aan studenten van de HU. Onze leerkrachten begeleiden deze studenten tot startbekwame leerkrachten.

Het Filiaal 

Met muziektheatergezelschap het Filiaal hebben we een 'creatief partnerschap'. Docenten van het Filiaal komen jaarlijks theaterlessen geven, en ondersteunen bij de afscheidsmusical van groep 8. 

ZIEN in de Klas

ZIEN in de Klas richt zich op het meebouwen aan een sterke basis binnen de klas en de school, zodat zoveel mogelijk leerlingen kunnen profiteren van het onderwijsaanbod. Binnen onze schoolbegeleiding kijken we samen naar wat leerlingen wél kunnen en werken we aan een optimale basisondersteuning.