Ons onderwijs

Onze school is een positieve en betrokken school! Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen zelfvertrouwen ontwikkelen en betrokkenheid tonen voor zichzelf en hun omgeving. We hebben respect voor een ieder en met aandacht voor de individuele ontwikkeling en capaciteiten geven we onderwijs en zorg op maat.

We zijn een school met veel rust, een duidelijke structuur en een geweldige sfeer! Deze is veilig, positief en ondersteunend voor de leerlingen. Onze begeleiding is erop gericht dat de leerlingen zich naar hun eigen mogelijkheden optimaal ontwikkelen. We streven dit na en proberen ons onderwijs continue te verbeteren. Dit zorgt er ondermeer voor dat we goede resultaten behalen bij de tussen en eindtoetsen.

Om dit te bereiken focussen we ons op drie speerpunten.  

  1. Uitstekend researched informed onderwijs.  

  1. Brede ontwikkeling van de kinderen.  

  1. Democratisch burgerschap.  

Researched informed onderwijs geven we vorm door de vernieuwingen die we invoeren altijd te staven aan onderzoek. Ook zal praktijkonderzoek een belangrijke plek op onze school innemen. Samen met onderzoekers en studenten van de Universiteit Utrecht ontwikkelt het team het beste onderwijs voor de kinderen van onze school. 

Brede ontwikkeling geven we vorm met een vak geïntegreerd curriculum. Onder andere de zaakvakken, begrijpend lezen, stellen, cultuur, digitalisering worden aangeboden in de vorm van projecten. Met teksten op hoog niveau worden kinderen expert op het gebied van het project waar we met de hele school aan werken. 

Democratisch burgerschap geven we vorm door het vormen van een hechte community van kinderen, ouders en team. Uitgangspunten zijn die van de democratische rechtstaat. Iedereen doet mee en heeft een waardevolle plek bij ons op school.