Ons onderwijs

Onze school is een positieve en betrokken school! Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen zelfvertrouwen ontwikkelen en betrokkenheid tonen voor zichzelf en hun omgeving. We hebben respect voor een ieder en met aandacht voor de individuele ontwikkeling en capaciteiten geven we onderwijs en zorg op maat.

We zijn een school met veel rust, een duidelijke structuur en een geweldige sfeer! Deze is veilig, positief en ondersteunend voor de leerlingen. Onze begeleiding is erop gericht dat de leerlingen zich naar hun eigen mogelijkheden optimaal ontwikkelen. 

Om leerlingen bewust te maken van het eigen gedrag en dat van anderen werken wij op school met de Kanjertraining. De verhalen en oefeningen sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen. Kanjertraining is er om kinderen handvatten te geven in sociale situaties. Het belangrijkste doel van deze methode voor sociaal-emotionele vorming is dat het kind positief over zichzelf en over de ander denkt. Daarnaast worden de kinderen bewust gemaakt van het effect van hun gedrag op anderen en de hele groep.

Oog voor talent

Op de Ariënsschool hebben we oog voor talent voor ieder kind. Doordat er in alle groepen meerdere dagen per week een dubbele bezetting is, hebben wij extra tijd voor onderwijs op maat en differentiatie. Zo kunnen we de verschillende niveaus binnen de klas uitstekend bedienen. Daarnaast komen iedere dinsdag leerlingen van de verdiepingsklas bij elkaar om samen onderzoekend te leren. Voor cognitief sterke en extra gemotiveerde leerlingen uit groep 6,7 en 8 is er de Brede School Academie. Door extra te werken aan taalvaardigheden worden de kansen om uit te stromen naar een havo/vwo vergroot.

Naast deze cognitieve kant kijken we ook naar andere talenten en interesses van onze kinderen. Zo is er in alle groepen het creacircuit waarbij externe professionals, zoals theaterdocenten van Het Filiaal, gastlessen verzorgen. Na school hebben we een breed aanbod in Brede School activiteiten. Door te focussen op talenten van de kinderen wordt er een positieve bijdrage geleverd aan de persoonlijke en sociale ontwikkeling van deze kinderen.