Ons profiel

Op de Ariënsschool bieden we een positieve, warme en veilige omgeving voor onze leerlingen. We zijn een verantwoordelijke school, die staat voor het leerproces van ieder kind. We hechten aan rust, structuur en persoonlijke aandacht. Doordat er op meerdere momenten in de week twee leerkrachten tegelijkertijd in een groep werken kunnen we dit ook daadwerkelijk bieden. 

Opleiden en onderzoek

Daarnaast zijn we verantwoordelijk voor het opleiden van aankomend leerkrachten. Als academische opleidingsschool onderzoeken we continu hoe onze leerlingen het beste kunnen leren. We beschikken over moderne leermiddelen en de nieuwste methodes. We maken in alle groepen gebruik van digitale schoolborden, iPads in de kleutergroepen en laptops in de bovenbouw. We stimuleren een actieve en zelfstandige rol van leerlingen en leren ze eigenaar te worden van hun eigen leerproces en bieden ze de ruimte om hier invloed op uit te oefenen. 

Persoonlijke begeleiding

Onder begeleiding van de leerkracht werken leerlingen geregeld in circuitvorm aan één of meer opdrachten. Meerdere momenten per week werken er twee leerkrachten tegelijkertijd in een groep. Er is veel aandacht en persoonlijke begeleiding voor elk kind. We zijn een school met veel rust, een duidelijke structuur en een geweldige sfeer! We zijn positief en ondersteunend voor de leerlingen. 

Stevige basis

Onze begeleiding is erop gericht dat de leerlingen zich naar hun eigen mogelijkheden optimaal ontwikkelen. We leggen een stevige basis met reken, taal en lezen. Middels onderzoek richten wij ons leesonderwijs in de onderbouw zodanig in dat we de meest optimale resultaten behalen. Goed leren lezen vormt de belangrijkste basis voor een succesvolle toekomst en daarom besteden we hier veel aandacht aan. Dat zie je terug in goed onderwijs en activiteiten waar leerlingen met plezier aan deelnemen.