Medezeggenschapsraad

De ouders en de school

Om een school goed te laten functioneren is het belangrijk, dat ouders en team met regelmaat overleg voeren. Hiervoor zijn mogelijkheden via de Medezeggenschapsraad (MR) en de Ouderraad (OR). Ieder jaar vragen wij alle ouders om mee te werken aan de oudervragenlijst. Wij proberen zoveel mogelijk met de resultaten rekening te houden.

Medezeggenschap

De school heeft een actieve Medezeggenschapsraad. Deze bestaat uit 2 ouders en 2 personeelsleden. De MR biedt ouders en leerkrachten de mogelijkheid om mee te denken over bepaalde onderwerpen of mee te adviseren of te beslissen over schoolspecifiek beleid. De taken en bevoegdheden zijn omschreven in een reglement. Voor informatie, vragen, idee├źn of andere zaken over de MR kunt u zich wenden tot de voorzitter van de MR.

De scholen van de KSU hebben een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) waar men onderwerpen bespreekt die voor alle scholen van belang zijn. Ook de bevoegdheden van de GMR zijn nauwkeurig vastgelegd. Voor de GMR worden tevens ouders gevraagd.

Ouderraad

De Ouderraad bestaat uit een groep enthousiaste mensen, die staat voor steun aan activiteiten die de leerkrachten niet alleen kunnen verwezenlijken. Ook denken zij mee of geven adviezen. De ouderraad komt ongeveer vijf keer per jaar bij elkaar.