Onderzoek op school

Research informed onderwijs. 

Op de Ariensschool willen we het beste onderwijs verzorgen. Dit houdt voor ons in dat we onderzoekend en research informed te werk gaan. We doen dit op verschillende manieren.  

  • Alle veranderingen die we met het team doorvoeren staven we aan onderzoek en nemen dit onderzoek mee in onze beslissingen. 

  • Ook hebben we een samenwerking met onderzoekers van de Universiteit Utrecht die onderzoek doen bij ons op school. Dit onderzoek is er om het onderwijs op school te versterken en richt zich nooit op individuele kinderen.  

Middelen die ingezet kunnen worden om gedegen en goed onderzoek te doen kunnen o.a. zijn: 

· Literatuuronderzoek. · Betrekken van geanonimiseerde resultaten. · Video-opnames in de groepen. · Buurtonderzoek. · Gesprekken met betrokkenen in de school. 

Uitkomsten van het onderzoek zijn ter verbetering van het onderwijs op de Ariensschool en kunnen voor de verbetering van het onderwijs in het algemeen worden gepubliceerd.