Missie en visie

De Ariensschool staat voor goed onderwijs. Goed onderwijs betekent voor ons dat we zorgen dat ieder kind zich kan ontwikkelen tot een proactief, kritisch en breed ontwikkeld persoon. De leerlingen van de Ariensschool voelen zich veilig en gewaardeerd, waardoor ze zich optimaal kunnen ontplooien.  

 We geven onszelf de opdracht de kinderen de kennis en vaardigheden aan te leren om kansrijk door te groeien en een attitude te ontwikkelen om een leven lang te willen leren.  

De waarden van onze democratische rechtstaat staan voor ons centraal en we leiden de kinderen op tot proactieve, kritische mensen die hierin willen participeren. De multiculturele samenleving zien we in de school terug. De culturele, sociale en talige verschillen zien we als een kans om ons onderwijs en de maatschappij te verrijken.