VVE inspectie

Hieronder ziet u het rapport van het kwaliteitsonderzoek van de inspectie, afgenomen in 2019. 

Daarin leest u onder ander het volgende:

'Spelend leren in een rijke leeromgeving Het aanbod in groep 1 en 2 waarderen we als goed. Dat komt omdat de school voldoet aan de basiseisen en daarbovenop zorgt voor een rijke leeromgeving waarin de leerlingen zich spelenderwijs kunnen ontwikkelen. Het team van groep 1 en 2 heeft de afgelopen twee jaar geïnvesteerd in het uitwerken van het aanbod op basis van de ontwikkeldoelen voor jonge kinderen. Het effect daarvan is mooi te zien. Zowel de inrichting van het lokaal, de aangeboden kringactiviteiten als de spelbegeleiding zijn gericht op deze doelen. Doordat de leraren de doelen met veel creativiteit ‘verpakken’ in een uitdagende, rijke leeromgeving en betekenisvolle activiteiten, ontstaat er grote betrokkenheid van de leerlingen. Daarbij lukt het de leraren ook het aanbod af te stemmen op het ontwikkelingsniveau.'