Aanmelden

Nieuwe leerlingen zijn welkom op de Ariënsschool. Als u nog niet bekend bent met de school en meer informatie of een rondleiding wilt hebben, kunt u een afspraak maken met de schoolleider Petra Visseren of de onderbouwcoördinator Els Rats. Als u interesse heeft in onze school, dan kunt u gelijk een inschrijfformulier opvragen bij de schoolleider.

Ouders die de school al kennen, kunnen een afspraak maken met Joke Vlaanderen, leerkracht van de onderbouw. Samen met de ouders wordt het inschrijfformulier ingevuld.

Ouders van kinderen die op ‘latere’ leeftijd naar onze school komen, worden voor een gesprek uitgenodigd met de intern begeleider Linda Markus en schoolleider Petra Visseren. Met de vorige school wordt contact opgenomen in verband met de gegevens van uw kind. We kunnen op deze manier een beeld krijgen van zijn of haar onderwijsbehoeften.