Aanmelden

Nieuwe leerlingen zijn welkom op de Ariënsschool. Als u nog niet bekend bent met de school en meer informatie of een rondleiding wilt hebben, kunt u een afspraak maken met de schoolleider Fieke van Olden a.i. of de onderbouwcoördinator Aike Stevens. Als u interesse heeft in onze school, dan kunt u gelijk een inschrijfformulier opvragen bij de schoolleider.

Ouders die de school al kennen, kunnen een afspraak maken met onze intern begeleider, Linda Markus. Samen met de ouders wordt het inschrijfformulier ingevuld.

Ouders van kinderen die op ‘latere’ leeftijd naar onze school komen, worden voor een gesprek uitgenodigd met de intern begeleider Linda Markus en schoolleider Fieke van Olden a.i. Met de vorige school wordt contact opgenomen in verband met de gegevens van uw kind. We kunnen op deze manier een beeld krijgen van zijn of haar onderwijsbehoeften.