Medezeggenschapsraad

De ouders en de school

Om een school goed te laten functioneren is het belangrijk, dat ouders en team met regelmaat overleg voeren. Hiervoor zijn mogelijkheden via de Medezeggenschapsraad (MR) en de Ouderraad (OR). Ieder jaar vragen wij alle ouders om mee te werken aan de oudervragenlijst. Wij proberen zoveel mogelijk met de resultaten rekening te houden.

Medezeggenschap

De school heeft een Medezeggenschapsraad. De taken en bevoegdheden zijn omschreven in het reglement. Wij hopen dat u met vragen, problemen, ideeën of andere zaken zo snel mogelijk naar ons toekomt, zodat wij hier meteen over kunnen praten.
De scholen van de KSU hebben een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) waar men onderwerpen bespreekt die voor alle scholen van belang zijn. Ook de bevoegdheden van de GMR zijn nauwkeurig vastgelegd.
Namens de ouders heeft Sunita Rampersad zitting in de MR van de Ariënsschool. We hebben een vacature voor een tweede ouder binnen de MR. 

Ouderraad

De Ouderraad bestaat uit een groep enthousiaste mensen, die staat voor steun aan activiteiten die de leerkrachten niet alleen kunnen verwezenlijken. Ook denken zij mee of geven adviezen. De ouderraad komt ongeveer vijf keer per jaar bij elkaar.