Onderwijs

Onze school is een positieve en betrokken school! Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen zelfvertrouwen ontwikkelen en betrokkenheid tonen voor zichzelf en hun omgeving. We hebben respect voor een ieder en met aandacht voor de individuele ontwikkeling en capaciteiten geven we onderwijs en zorg op maat.

We zijn een school met veel rust, een duidelijke structuur en een geweldige sfeer! Deze is veilig, positief en ondersteunend voor de leerlingen. Onze begeleiding is erop gericht dat de leerlingen zich naar hun eigen mogelijkheden optimaal ontwikkelen. 

Om leerlingen bewust te maken van het eigen gedrag en dat van anderen werken wij op school met de Kanjertraining. De verhalen en oefeningen sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen. Kanjertraining is er om kinderen handvatten te geven in sociale situaties. Het belangrijkste doel van deze methode voor sociaal-emotionele vorming is dat het kind positief over zichzelf en over de ander denkt. Daarnaast worden de kinderen bewust gemaakt van het effect van hun gedrag op anderen en de hele groep.

Oog voor talent

Op de Ariënsschool hebben we oog voor talent voor ieder kind. We differentiëren in verschillende niveaus in de groepen zodat er onderwijs op maat gegeven kan worden. Naast deze cognitieve kant kijken we ook naar de talenten en interesse van onze kinderen. Na school hebben we een breed aanbod in Brede School activiteiten op het gebied van sport en cultuur. Kansen voor onze kinderen liggen er binnen de Ruud van Nistelrooy Academy. Door te focussen op dingen waar de kinderen goed in zijn en in te zetten op hun talent wordt er een positieve bijdrage geleverd aan de persoonlijke en sociale ontwikkeling van deze kinderen. Voor onze talentvolle leerlingen uit groep 6,7 en 8 is er de Brede School Academie. Door extra te werken aan taalvaardigheden worden de kansen om uit te stromen naar een havo/vwo vergroot.